TUS

TUS brzmi zagadkowo?

TUS to skrót od słów Trening Umiejętności Społecznych. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji społecznych. Trening Umiejętności Społecznych to jedna z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym. Pomaga też radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci i młodzieży.

Dla kogo jest TUS?

Zajęcia TUS są przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży przeżywających trudności w relacjach, ale nie tylko. Trening szczególnie polecany jest dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania oraz z ADHD. Warto wspomnieć, że bardzo dobre efekty obserwujemy też u dzieci lękliwych, nieśmiałych i wycofanych.

Trening umiejętności społecznych pomaga dzieciom nabyć takie umiejętności jak:
-rozpoznawanie emocji i sposoby radzenia sobie z nimi
-współpraca w grupie
uważne słuchanie i zadawanie pytań
-asertywne wyrażanie myśli
-właściwe reagowanie na krytykę
-budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości
-odkrywanie mocnych i słabych stron charakteru
-proszenie o pomoc
-reagowanie na komplementy
-rozpoczynanie rozmowy

Jak wyglądają zajęcia?
Trening Umiejętności Społecznych to regularne spotkania, raz w tygodniu, w tej samej grupie uczestników. Ta systematyczność zajęć i niezmienność grupy są ważne, by uczestnicy czuli się bezpiecznie i mieli możliwość rozwijania swoim umiejętności w środowisku, któremu ufają.

Na początku zajęć rozmawiamy, opowiadamy sobie o naszych przeżyciach z minionego tygodnia. Dzieci dzielą się, tym, co było dla nich ważne, mają możliwość powiedzieć jak się czuły, co myślały. Następnie przechodzimy to części merytorycznej zajęć, której treści są dostosowane do potrzeb uczestników w kontekście przeżywanych przez nich trudności. Praca w grupie koncentruje się na trenowaniu konkretnej umiejętności. Na zakończenie treningu podsumowujemy zajęcia, zwracając szczególną uwagę na to, co poszło dobrze, co dziecko wypracowało. Ważnym aspektem zajęć jest także rozwijanie wiary we własne możliwości, a w kontekście społecznym rozwijanie wzajemnego szacunku oraz tolerancji i zrozumienia dla różnic.

Ważnym aspektem zajęć jest także rozwijanie wiary we własne możliwości, a w kontekście społecznym rozwijanie wzajemnego szacunku oraz tolerancji i zrozumienia dla różnic. Zajęcia trwają 45 min raz w tygodni.

Włączanie do grupy poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym.