Pedagog

Terapia pedagogiczna podejmowana jest, by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej dziecka.

 

 

Terapia pedagogiczna skierowana jest do:
• dzieci o nieharmonijnym rozwoju
• dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania
• dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
• dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
• dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej• dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności:
– czytania – dysleksja
– dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia
– poprawnego pisania – dysortografia
– matematyki – dyskalkulia
• dzieci o obniżonej sprawności manualnej
• dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
• dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
• dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
• dzieci z zaburzoną lateralizacją
• dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
• dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
• dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczać wrażeń dotykowych, poznawania dzięki nim różnych kształtów, faktur materiałów ich różnicowania. Ćwiczenia w głównej mierze mają rozwijać sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność prawidłowego chwytu pisarskiego oraz koordynację pomiędzy dłońmi.

Terapia ręki przeznaczona jest dla:

  • dzieci, które mimo odpowiedniego wieku nie potrafią wykonać czynności samoobsługowych: napić się z kubka, ubrać się, zapiąć guzik itp.
  • dzieci z podwyższonym bądź obniżonym napięciem mięśniowym,
  • dzieci słabo piszących, męczących się przy tej czynności, dzieci, które niechętnie lepią, wycinają, dzieci z zaburzoną koordynacją rąk, dzieci nadwrażliwych na dotyk.
  • dzieci, które mają problem ze zbyt szybkim lub zbyt wolnym wykonywaniem czynności wymagających precyzji