Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESS
tel 600 606 132
40-164 Katowice, ul Juliana Ordona 3