Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESS
tel 600 606 132
40-026 Katowice, ul Sokolska 65