Pomagamy w pokonywaniu trudności rozwojowych i wychowawczych

Pomagamy w pokonywaniu trudności rozwojowych i wychowawczych

TUS - Trening Umiejętności Społecznych
od października 2023 ruszają nowe grupy!!!

TUS brzmi zagadkowo? 

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji społecznych. Trening Umiejętności Społecznych to jedna z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym. Pomaga też radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci i młodzieży. 

Diagnozowanie trudności szkolnych

Diagnoza trudności szkolnych, dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii.

Badanie składa się ze spotkań z psychologiem i pedagogiem. Opinie z naszej poradni honorowane są z mocy prawa we wszystkich szkołach i placówkach oraz na egzaminach zewnętrznych

Bezpłatna terapia, wwr

W naszej Poradni jest możliwość korzystania z bezpłatnych terapii w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA.