Pomagamy w pokonywaniu trudności rozwojowych i wychowawczych

Pomagamy w pokonywaniu trudności rozwojowych i wychowawczych

Wznawiamy badania!

Nasza poradnia wznawia od dnia 11 maja badania diagnostyczne oraz wydawanie opinii psychologiczno-pedagogicznych.
Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa prosimy, aby osoby przychodzące miały na sobie maseczki ochronne.
W poradni zapewniamy dostęp do środków antybakteryjnych. W trosce o bezpieczeństwo testy diagnostyczne, pomoce jak i pomieszczenia są dezynfekowane po każdym pacjencie!
W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 600 606 132

Diagnozowanie trudności szkolnych

Diagnoza trudności szkolnych, dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii.

Badanie składa się ze spotkań z psychologiem i pedagogiem. Opinie z naszej poradni honorowane są z mocy prawa we wszystkich szkołach i placówkach oraz na egzaminach zewnętrznych

Bezpłatna terapia, wwr

W naszej Poradni jest możliwość korzystania z bezpłatnych terapii w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA oraz z programu „ZA ŻYCIEM”.