Darmowe terapie

W naszej Poradni jest możliwość korzystanie z bezpłatnych terapii w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA dla dzieci z zaburzeniami mowy, słuchu i wzroku, a także z zaburzeniami emocji, z ADHD czy z autyzmem.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć zaburzeń:

• rozwoju motorycznego,
• rozwoju emocjonalnego,
• stymulacji polisensorycznej,
• rozwoju mowy i języka,
• orientacji i poruszania się w przestrzeni,
• usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku oraz innych problemów rozwojowych.

Dla dzieci które nie posiadają opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest możliwość bezpłatnej terapii pedagogicznej w ramach programu „za życiem” finansowanego przez miasto Katowice.

Zajecia przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych i młodszych.