Cennik

Nazwa usługi Czas trwania* Cena Adresaci
Terapia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka- wymagana opinia z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 4-6 godz. w miesiącu Bezpłatne Dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole
Konsultacja psychologiczna (pomoc w problemach emocjonalnych, wychowawczych, edukacyjnych) 1 godz. 180 zł Rodzice, dzieci
Badanie psychologiczno-pedagogiczne gotowości szkolnej oraz ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się z opinią dla szkoły/przedszkola w sprawie objęcia pomocą/ odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego 2 spotkania 550 zł Dzieci 5 i 6 letnie
Badanie psych.-ped. przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko dysleksji) lub ogólnych trudności szkolnych u uczniów klas I-III SP z opinią dla szkoły. 2 spotkania 550 zł Dzieci z klas I-III SP
Badanie psych.-ped. przyczyn trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, trudności ogólne) z opinią dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań/ objęcia pomocą

 2 spotkania

550 zł dzieci od klas IV i starsze
Badanie psych.-ped. przyczyn trudności w uczeniu się (dyskalkulia) z opinią dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań/ objęcia pomocą

 2 spotkania

600 zł dzieci od klas IV i starsze
Badanie psychologiczne przyczyn problemów z zachowaniem lub emocjonalnych z opinią dla szkoły/przedszkola dostosowania wymagań/ objęcia pomocą  1-2 godz. 200 zł Dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
Inne badania psychologiczne lub pedagogiczne określa psycholog/pedagog po przeprowadzeniu wywiadu 200-250 zł Dzieci, młodzież
Terapia psychologiczna 45 min. 100 zł Dzieci, młodzież
Terapia pedagogiczna, terapia ręki 45 min. 100 zl Dzieci, młodzież
Terapia logopedyczna 45 min. 100 zł Dzieci, młodzież
Diagnoza Integracji Sensorycznej 3 spotkania 500 zł Dzieci, młodzież
Fizjoterapia, Terapia SI 45 min. 120 zł Dzieci, młodzież
Psychoterapia 45 min. 150 zł Dzieci, rodzice, rodziny

* podany czas trwania badań obejmuje wywiad wstępny z rodzicami, przeprowadzenie czynności diagnostycznych z dzieckiem, konsultację postdiagnostyczną (przekazanie informacji o wynikach badań, porada)