Cennik

Nazwa usługi Czas trwania* Cena Adresaci
Terapia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka- wymagana opinia z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 4-6 godz. w miesiącu Bezpłatne Dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole
Konsultacja psychologiczna (pomoc w problemach emocjonalnych, wychowawczych, edukacyjnych) 1 godz. 180 zł Rodzice, dzieci
Badanie psychologiczno-pedagogiczne gotowości szkolnej oraz ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się z opinią dla szkoły/przedszkola w sprawie objęcia pomocą/ odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego 2 spotkania 300 zł Dzieci 5 i 6 letnie
Badanie psych.-ped. przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko dysleksji) lub ogólnych trudności szkolnych u uczniów klas I-III SP z opinią dla szkoły. 2 spotkania 400 zł Dzieci z klas I-III SP
Badanie psych.-ped. przyczyn trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, trudności ogólne) z opinią dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań/ objęcia pomocą

 2 spotkania

450 zł dzieci od klas IV i starsze
Badanie psych.-ped. przyczyn trudności w uczeniu się (dyskalkulia) z opinią dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań/ objęcia pomocą

 2 spotkania

500 zł dzieci od klas IV i starsze
Badanie psychologiczne przyczyn problemów z zachowaniem lub emocjonalnych z opinią dla szkoły/przedszkola dostosowania wymagań/ objęcia pomocą  1-2 godz. 200 zł Dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
Inne badania psychologiczne lub pedagogiczne określa psycholog/pedagog po przeprowadzeniu wywiadu 200-250 zł Dzieci, młodzież
Terapia psychologiczna 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież
Terapia pedagogiczna, terapia ręki 1 godz. 100 zl Dzieci, młodzież
Terapia logopedyczna 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież
Diagnoza Integracji Sensorycznej 3 spotkania 500 zł Dzieci, młodzież
Fizjoterapia, Terapia SI 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież
Psychoterapia 1 godz. 150 zł Dzieci, rodzice, rodziny

* podany czas trwania badań obejmuje wywiad wstępny z rodzicami, przeprowadzenie czynności diagnostycznych z dzieckiem, konsultację postdiagnostyczną (przekazanie informacji o wynikach badań, porada)